محصولات

مقالات

اخبار

چالش های سیاسی در برندسازی ملی گردشگری ایران

برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خا...

برند مجازی

به روش های نوین برندینگ در فضای مجازی خوب بیندیشید و شیوه مدیریت آن را یاد بگیرید. سعی کنید رفتار کاربران را در این محیط آنالیز کرده و برنامه های مدون برای حضور در آن داشته باشید تا بتوانید از ظرفیت های مثبت آن بهره بگیرید.

بازیابی جهانی سیاسی

بازاریابی سیاسی- بهره گیری از فنون و دیدگاه های بازاریابی تجاری در سیاست- در نقاط مختلف جهان با درجات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از حزب های سیاسی اطلاعات بازار را به صورت سنجش افکار عمومی یا گروه های تمرکز اجرا می کنند و به وسیله آن شیوه معرفی سیاست های خود را شکل م...

اخبار

مشتریان