محصولات

مقالات

اخبار

برندینگ شهری - آتن و بازی های المپیک 2004 (2)

در آتن این گونه که معلوم شد رسیدن به این توزان کار آسانی نبود و مسیر به نمایش کشیدن دستاوردهای مدرن این شهر با موانع فراوانی روبه‌رو بود.

برندینگ شهری؛ نیازی انکار ناپذیر یا کلیشه‌ای شعار گونه

وقتی صحبت از شهر می‌شود، ماهیتی چند وجهی در برابر ما قرار می‌گیرد که از ابعاد متنوع و پیچیده‌ای تشکیل شده است. ساختار اجتماعی-فرهنگی، کالبد شهر، بسترهای اقتصادی-تجاری، گردشگری و... زوایای مختلف شهر را شامل می‌شوند که در کنار یکدیگر شاکله هویتی و مزیت رقابتی آن را تشکیل می‌دهند.

برندینگ شهری - آتن و بازی های المپیک 2004 (1)

استراتژی آتن به عنوان میزبان بازی های المپیک سال 2004 این بود که نشان دهد درک مردم از این شهر در آستانه قرن 21ام می‌تواند برای اولین بار در بردارنده خصائص و ویژگی‌های مدرن باشد.

اخبار

مشتریان