تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

از شهرمان چه می خواهیم

از شهرمان چه می خواهیم

 

شاید این مطلب نگرشی تخصصی و علمی به موضوع برند شهری، توسعه شهری و منطقه ای نباشد اما این متن برآیندی از مجموعه فعالیت ها و پژوهش های میدانی، سفر به چند شهر مختلف و مطالعاتی است که در دو سال گذشته انجام شده است و نتیجه گیری مقطعی از همراهی و مباحثه با گروه های مختلف دینفعان حوزه شهری است که در این مدت از نزدیک در جریان فعالیت هایشان قرار داشته ام. از شهروندان و گروه های مرجع اجتماعی تا کارگزاران و مدیران شهر، از صاحبان سرمایه تا گردشگران و...

بارها در مقالات، یادداشت ها، جلسات اختصاصی و عمومی، نشست ها و سمینارها و... با مسائل و موضوعات مختلفی مواجه شدم و یا مواردی را در حوزه برندسازی شهری به بحث گذاشتم تا نگرش ذینفعان و طرف های مختلف و مرتبط با موضوع را دریافت کنم و زاویه دید افراد مختلف را نسبت به موضوع برندینگ شهری و گردشگری شهری بسنجم. از مدیران و سیاست گذاران شهری و متولیان بخش گردشگری به عنوان کارگزاران اصلی عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهر در این حوزه بعنوان نمایندگان نهادهای عمومی تا فعالین بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و دانشجویان و... نگاه ها به این موضوع طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود.

برداشت ها در مورد مفهوم برندینگ شهری و گردشگری در قالب مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های متمرکز بر بستر شهر بسیار متفاوت و متنوع است. عده ای به این موضوع به ابزاری برای معرفی ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شهری نگاه می کنند تا بتوانند درآمد و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های خود را تامین کنند، بخشی از مدیران و کارگزاران این رویکرد را مشابه برنامه های چشم انداز تلقی می کنند، عده ای برندینگ شهری و برندسازی در این حوزه را به مثابه اهرمی رسانه ای برای معرفی شهر و منطقه می بینند، گروهی از دانشگاهیان تعاریف آکادمیک و علمی بین المللی را مدنظر دارند و همچنین گروهی (با متذکر شدن کلمه متاسفانه) نگرشی سطحی و زودگذر به این موضوع دارند و فعالیت های این حوزه را در سطح طراحی شعار و لوگو و تیزرهای تبلیغاتی محدود می کنند. شاید بهترین و جامع ترین تعریف از زبان سایمون آنهولت متخصص برندینگ شهری (Place Branding) عنوان شده باشد. آنهولت می گوید: شما به عنوان یک شهروند یا مخاطبی از شهر، در قسمتی از آن زندگی می کنید و یا از بخش خاصی از شهر اطلاعاتی را در اختیار دارید. این موضوع به این معنی است که شما تصور و ذهنیت مشخصی را از آن منطقه دارید و یا شاخصه های مهمی از آن برای شما وجود دارد. این امر باعث می شود که اثر مستقیمی بر تصمیم گیری شما در مورد شهر یا بخشی از آن که تصویر و ذهنیتی برای شما وجود دارد شکل بگیرد و در خصوص نحوه استفاده از خدمات یا سرویس های ارائه شده در این قسمت و یا زندگی در آن انتخاب های خود را انجام دهید و این دقیقا همان تاثیر برندینگ شهری بر شما می باشد. برندینگ شهری ساخت، احصا و مدیریت منشوری است که از ظرفیت ها و برداشت های گروه های مختلف مخاطبین شهر شکل می گیرد و بر تصمیم سازی ما و تبدیل شدن ما به مخاطب فعال شهر و ارزش آفرینی برای آن تاثیر مستقیم دارد." اما تصویر چنین فعالیتی در ایران به این صورت شکل نگرفته است.

 

ادامه مطلب