تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

برندینگ شهری بارسلونا؛المپیک1992 شروعی طلایی

المپیک 1992: شروعی طلایی

 

 

 

المپیک 1992 نقطه عطفی در برنامه های توسعه شهری و برندینگ شهری بارسلونا به شمار می رود. فرصت برگزاری المپیک به عنوان یک رویداد مهم در متن اصلی برنامه های توسعه محور این شهر قرار گرفت و برنامه ریزی به منظور توسعه زیرساخت ها و امکانات برای المپیک، امری بود که منجر به توسعه همه جانبه این شهر و همچنین تدوین یک برنامه بلند مدت برای تداوم روند توسعه شد. این رویداد انرژی بالایی در تمامی سطوح جامعه منتشر کرد و با تیکه بر موضوع المپیک همه شهروندان، مدیران و برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران توسعه شهری در قالب یک برنامه واحد برای توسعه برند شهری بارسلونا، حرکتی پویا و مولد را آغاز کردند که تا به امروز ادامه داشته و حتی چشم انداز برند شهری بارسلونا را نیز در بر می گیرد.
با اجرای برنامه های توسعه ای با هدف ارتقای زیرساخت ها و امکانات شهر برای برگزاری المپیک، تغییرات چشمگیری در شهر بارسلونا به وقوع پیوست. ساخت، توسعه، نوسازی و گسترش زیرساخت های خدماتی – رفاهی، اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه فرهنگی – اجتماعی و مواردی از این دست تصویر و برندی جدید از بارسلونا به وجود آورد و فرصت مسابقات المپیک یک امکان و رسانه بین المللی را برای این شهر فراهم ساخت تا جهانیان تصویر جدید و پویای بارسلونا را در کشورهای مختلف مشاهده کنند.
المپیک همچنین به یک رسانه برای معرفی بارسلونا در عصر جدید تبدیل شد ، طوری که این شهر بعد از برگزاری المپیک به برندی مهم و مشهور برای صنعت توریسم و گردشگری، جذب سرمایه های اقتصادی، انسانی و فرهنگی و همچنین نمادی از توسعه و پیشرفت اسپانیا و اروپا بدل شد.
باید به این نکته اشاره کرد که تنها موضوع المپیک باعث پیشبرد و اجرای اهداف و برنامه های توسعه محور و طرح برندینگ شهری در بارسلونا نبوده است ؛ المپیک موقعیتی برای این شهر فراهم آورد تا با تمرکز بر یک هدف مشخص ، برنامه ای بلند مدت برای ارتقای سطح کمی و کیفی شهر  تدوین شود. برنامه ای که تا به امروز با ادامه روند توسعه و نوسازی شهر بارسلونا ادامه یافته و آن را به برند اصلی کشور اسپانیا تبدیل کرده است.