انگاره ایرانی

برندینگ؛ ضرورت دیرینه شهرهای گم شده - قسمت اول
برندسازی شهری یا به تعبیر انگلیسی‌هاCity branding در معنایی که امروز به کار می‌رود نوعی سیاستگذاری یا راهبرد مدیریت شهری است. در این سیاست شهری هدف عبارت است از ارائه تصویر، تعریف و معنایی از یک شهر یا مکان