تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

برندینگ شهری راهبردی اجتماعی

برندینگ شهری راهبردی اجتماعی

 

شهروندان، گردشگران و سرمایه‌گذاران اعضای جامعه‌ای هستند که شهر و برند شهر ما برای آنها بستری را فراهم می‌کند تا نیازها و خواسته‌هایشان را در آن پیدا کنند. ساکنان شهر به دنبال حس تعلق و همگرایی با شهری هستند که لحظات زندگی خود را در آن می‌گذرانند و ریشه‌های شخصیتی و هویتی خود را در آن بنا کرده‌اند. گردشگران، شهری را انتخاب می‌کنند تا حسی مثبت و تجربه‌ای ماندگار را از بازدید آن داشته باشند و بتوانند روحیات خود را سازگار با شهر ببینند و از زمانی که در آن سپری می‌کنند لذت ببرند. سرمایه‌گذار، شهری را جست‌‌و‌جو می‌کند که ثبات و پویایی در تمامی ارکان آن جاری است و زندگی شهری روندی مثبت را طی می‌کند. تمام گروه‌های ذی‌نفعان شهر به دنبال برآورده کردن نیازهایشان در بستر امکانات و موقعیت‌های شهر هستند تا بتوانند تجربه‌ای مثبت را از آن به دست آورند. شهروندان، گردشگران و سرمایه‌گذاران گروه‌های مختلف اجتماعی هستند که در ارکان مختلف شهر حضور دارند و رضایت‌مندی آنها از بستر شهر و ظرفیت‌های آن به رشد و توسعه جایگاه شهر می‌انجامد و در نهایت تصویر و برند یک شهر ایده‌آل را به ارمغان می‌آورد. ریشه‌های اجتماعی ذی‌نفعان و مخاطبان برند شهر قطعا برنامه‌ریزی مبتنی بر بستر اجتماعی شهر را می‌طلبد تا همه اجزای تشکیل‌دهنده مخاطبان و ذی‌نفعان در کنار یکدیگر برای شکل‌دهی تصویر شهر ایده‌آل و در نهایت ایجاد یک برند واحد و تاثیر‌گذار از شهر قرار گیرند اثر بلند‌مدت و ماندگاری را در بستر شهر و جامعه مخاطب آن داشته باشد. نگاهی اجمالی به تجربه‌های موفق در دنیا به ما نشان می‌دهد که شهرهای مختلف با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی خود توانستند ذی‌نفعان برنامه‌های برندینگ شهری را در کنار یکدیگر قرار دهند و چشم‌اندازی واحد را بر مبنای توسعه برند شهر برای مخاطبان آن ایجاد کنند تا همگی با به کارگیری ظرفیت‌ها و منابع خود به ایجاد و معرفی برند شهر مشغول شوند.سیدنی توانست با استفاده از فرصت رویدادهای مهم بین‌المللی جامعه شهروندی خود را با برنامه‌های برندینگ شهری همراه کند و سرمایه‌گذاران را به بستر شهر دعوت کند و گردشگران را به شهر خود دعوت کند

 

ادامه مطلب