شهرها و کلان شهرها دارند به جای کشورها بدل به بازیگران اصلی در بین نواحی جغرافیایی می شوند. رقابت بین شهرها برای نشان دادن خود به عنوان بهترین انتخاب برای گردشگران آینده نگر، سرمایه گذاران، تجّار، دانشجویان و افراد مستعد هر روز شدت می گیرد و نقاط مختلف تمرکز خود را بر این می گذارند که چطور در این رقابت گوی سبقت را از سایر رقبا بربایند. 

امروزه همه شهرها خود را در رقابت با نهادها و نقاطی در سوی دیگری از دنیا می یابند. جستجوی جهانی برای کارگران مستعد، شرایط مطلوب و دسترسی به بازارها باعث شده است  که حتی شهرهای کوچک نیز مورد رصد شرکت های جهانی واقع شوند. در همین حین، گردشگران بین المللی نیز هرچه بیشتر بینش شان گسترده می شود و هر روز بیشتر تمایل به پشت سر نهادن دروازه های شهرهای سنتی و ورورد به نواحی و شهرهای کم تر شناخته شده و در حال رشد از خود نشان می دهند. این الگو بدان معناست که شهرهای بلند پرواز باید پیشاپیش به شکل دهی و اصلاح رویکرد جهانی نسبت به خودشان بپردازند و با قصد و برنامه ای استراتژیک به تعیین جایگاه و بازارهای خود بپردازند

این کتاب مجموعه فعالیت های انجام گرفته در زمینه برندینگ شهری را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و چالش ها، راهکارها و پیامدهای این عرصه در هر شهر را بررسی می کند.

برندینگ شهری - نظریه ها و موارد
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.