تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

برندینگ شهری - چرا شهرها سقوط می کنند؟

 

 

اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه، مدیریت غیراصولی و... شاخصه هایی هستند که در شهرهای ناکارآمد و نامطلوب دنیا می بینیم. شهرهای مختلفی در جهان وجود دارند که با وجود قرارگیری در موقعیت جغرافیایی ایده آل و یا دارابودن طیف گسترده ای از شاخص های یک شهر ایده آل نتوانسته اند جایگاه سازی مناسبی برای خود بوجود آورند و دائما در حال افول و از دست دادن موقعیت خود هستند.

از نگاه تخصصی و کارشناسانه، بررسی و تحلیل دلایل افول یک شهر زوایای مختلفی را برای ما نمایان می کند و پایش شهر یا منطقه ای خاص برای کاوش دلایل سقوط آن شهر، منطقه یا کشور نیازمند برنامه و تحلیلی جامع و بلند مدت است اما برای درک ساده تر موضوع نگاهی به نقاط محبوب و دوست داشتنی دنیا و همچنین شهرهای نامطلوب می تواند تصویر دلایل رشد و سقوط آن ها را برای ما واضح تر کند.

شهری را تصور کنید که مردم و ساکنین آن وابستگی و حس تعلق ویژه ای به آن دارند. به اجزای مختلف شهر مانند جزوی از وجود خودشان اهمیت می دهند و در حفظ، توسعه و تقویت شهر و ابعاد آن دائما در تلاش هستند. در کنار چنین شهروندانی، سیستم مدیریت شهری را می بیند که همگام با مردم و در راستای تقویت جامعه شهروندی قدم بر میدارد. سیاست ها و برنامه هایی را تدوین و اجرایی می کند که تمام زوایای رشد و توسعه شهر را بعنوان بستری امن و پایدار برای شهروندان و بازدیدکنندگان شهر در بر می گیرد. اولویت های بلند مدت را بر مسائل مقطعی و زودگذر ترجیح می دهد و همواره برای گسترش بستر پویای شهر تلاش می کند.

تصویر و برند چنین شهری در بین گروه های مختلف مخاطبین، انگاره ای قدرتمند از جامعه شهری توانمند و سیستم مدیریتی عملگرا و پویا را به بیرون مخابره می کند. این شهر منابع خود را به عنوان ظرفیت هایی ارزش آفرین به گروه های مختلف مخاطبین عرضه می کند و باعث شکل دهی شهر در قالب بستری برای جذب سرمایه می شود. نتیجه چنین سیاست هایی، رشد روزافزون جایگاه شهر و تقویت مزایای رقابتی آن است.

حال در مقابل شهری را تصور کنید که هیچ یک از ارکان یاد شده در آن بدرستی اعمال و اجرا نمی شود. شهروندان هیچ علاقه ای به حفظ اجزا و ارکان مختلف شهر ندارند، سیاست گذاران و مدیران شهری هیچ توجهی به اولویت های شهر و شهروندان نمی کنند و سرمایه گذاران نیز شهر را صرفا به عنوان یک فرصت برای کسب سود و منفعت مقطعی و کوتاه مدت می بینند و برنامه بلند مدتی برای ورود به شهر ندارند. نتیجه.... افول و سقوط جایگاه شهر در بین رقبا و از دست رفتن هویت و مزیت شهر.

برند شهرهای ما درحال حاضر به کدام حالت نزدیک تر است؟ شهری ایده آل به ارکانی به هم پیوسته که هم راستا در مسیر توسعه شهر و رشد آن پیش می روند یا ......؟!!