برندینگ ملی اولین کتاب پیشگام است که مروری بر این رشته نوظهور اما به سرعت در حال رشد ارائه می کند که در آن اصول مدیریت برند به جای شرکت ها بر کشورها اعمال می شود. بسیاری از دولت ها به منظور تقویت تأثیر گذاری کشور خود، بهبود اعتبار و شهرت آن و یا تقویت گردشگری، سرمایه گذاری و تجارت در زمینه برندینگ ملی تلاش کرده اند.
در ویرایش جدید مطالب کتاب به طور جامع مورد تجدید نظر قرار گرفته اند و چارچوب تأثیر گذار اصلی کتاب به منظور بازتاب آخرین تغییرات در این زمینه که همچنان در حال توسعه و پیشرفت می باشد، اصلاح شده است. اما این چارچوب همچنان ترکیبی از مطالب نظری و عملی قابل دسترسی می باشد که با مثال ها و مشارکت های بین المللی غنی شده است.


برندینگ ملی
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.