بعضی از مناطق اروپا برای جذب گردشگران، رسانه ها، شرکت ها، ساکنین و نیروی کار متخصص رقابت می کنند. در نتیجه، آنها به شکل روزافزونی از راهبردهای تجاری به طور کل و روش های بازاریابی به طور خاص استفاده می کنند تا مکان خود را به عنوان برند تثبیت کنند، و مکان خود را به گروه های هدف مختلف عرضه کنند. در همین راستا، بازاریابی و برندسازی مکان به بخشی از راهبردهای مکان در زمان معاصر تبدیل شده است. 
بدیهی ست که برندسازی مکان می تواند به مقیاس های فضایی متفاوتی اشاره داشته باشد: محله ها، منطقه ها، شهرها، ناحیه ها، و کشورها. هر کدام از این مقیاس های فضایی ویژگی ها و چالش های خاص خود را برای برندسازی مکان به همراه دارند که فعالان این زمینه باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. جامعه تحقیقاتی کوچک اما در حال رشد برندسازی مکان به مطالعه کاربرد برندسازی مکان بر روی بعضی از این مقیاس های فضایی پرداخته است. 

این کتاب با بررسی مبحث برندسازی مکانی درون منطقه ای در لایه های مختلف گروه های کانونی و ذینفعان، نقش-جایگاه و اثرگذاری هریک در روند برنامه های مرتبط با ساخت و بازنشر برند یک منطقه را بررسی می کند.


برندینگ مکانی منطقه ای
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.