تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تبلیغات فرهنگی و برند توسعه از ژاپن تا ایران

تبلیغات فرهنگی و برند توسعه از ژاپن تا ایران

 

 بارها در محافل رسمی و غیر رسمی، مجامع علمی، مناظره های رسانه ای و کتب و مقالات مختلف در خصوص توسعه ژاپن و تفاوت های این کشور با سایر کشورها صحبت شده است. از سرگذشت ژاپن در دهه های اخیر تا آنچه که امروز از این کشور میبینیم موضوع محافل تخصصی مختلفی بوده و بحث بر سر توسعه ژاپن بحث جدیدی نیست. کشوری با منابع محدود که توانسته با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای مختلف امروز به ابرقدرتی اقتصادی تبدیل شود و تا قلب امریکا و اروپا محصولات و تولیدات خود را در حوزه های مختلف عرضه کند، فکر و اندیشه اقتصادی و توسعه محور خود را صادر نماید و بستری پویا از پیشرفت و توسعه را در جامعه خود ایجاد نماید. اما براستی رمز آنچه که ژاپن امروز را ساخته و این ساختار شگفت انگیز را برای نسل های آتی این کشور فراهم آورده در چه چیزی نهفته است؟ جامعه متحد؟ مدیریت همگرا؟ تعامل بین المللی؟ اقتصاد غیر نفتی؟ و....
می توان عناوین گسترده ای مشابه عناوین بالا را لیست کرد و از دیدگاه های مختلف اقتصادی و مدیریتی بستر پیشرفت و توسعه ژاپن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و از هر منظر و مکتب اقتصادی اجتماعی بخصوصی اهرم ها و عوامل مشخصی را برای توسعه و پیشرفت ژاپن انتخاب نمود اما براستی آنچه که ژاپن را در این مقطع تاریخی بعنوان کشوری سرآمد در برند توسعه در سطح بین المللی مطرح می کند شاید فراتر از عوامل قید شده باشد. اقتصاد غیر نفتی، مدیریت یکپارچه و همگرا، تعامل بین المللی و موادری از این دست را شاید بتوان به مثابه ابزارهایی تشبیه کرد که مسیر توسعه و پیشرفت در ژاپن را هموار کردند و برند توسعه محور این کشور در جهان را سرآمد ساختند اما آنچه که عامل اصلی در شکل گیری برند توسعه ژاپن نقش کلیدی ایفا نموده است نیروی انسانی متعهد و پویا در این کشور است که با برنامه ریزی اجتماعی و تبلیغات فرهنگی هدفمند در طول چندین دهه نسلی خودکفا و مستقل را در این کشور پرورش داده است. 
زمانی که موضوع شکوفایی و تربیت منابع انسانی برای برنامه های بلند مدت توسعه پایدار مطرح می شود یکی از مهم ترین ابزارهای موثر جهت گسترش مفاهیم ارزشمندی همچون تعهد و انضباط کاری، خودکفایی و استقلال، مدیریت زمان و منابع، الگوی صحیح مصرف، برنامه ریزی هدفمند زندگی و مواردی از این دست استفاده از ابزارهای اثرگذار در حوزه تبلیغات فرهنگی است. آنچه که ژاپن در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در قالب برنامه ریزی و تبلیغات فرهنگی در پیش گرفت و تا سال های اخیر نیز ادامه یافت مجموعه ای از فعالیت های متمرکز بر نسل های جدیدی بود که بعنوان منبع و سرمایه اصلی کشورشان در سال های آتی شناخته می شدند. نسلی که در دهه 70 و 80 و 90 میلادی پا به عرصه های اقتصادی و فناوری ژاپن گذاشتند و به معماران برند توسعه محور ژاپن بدل گشتند. 

 

ادامه مطلب