تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نویسنده :  پردیس نظری

تصویر شهر، کلید اصلی جذب سرمایه گذاران - قسمت اول

 

 

توسعه اقتصاد جهانی، سبب پدید آمدن نوعی رقابت در میان شهرهای جهان شده که برای جذب سرمایه و نیروی خلاق، تلاش و خود را به عنوان مکانی برتر برای ورود سرمایه گذاران معرفی می کنند. اولین فرایند در جذب سرمایه گذار برای هر شهر جلب اعتماد و ایجاد تصویر ذهنی مثبت از شهر است که فرایند استراتژیک مدیریت برند، آن را تسهیل می نماید. تصویر برند، ادراکی از برند است که در ذهن کاربر شکل می گیرد (چیزی مشابه شهرت) که ممکن است با هویت برند مطابقت داشته و یا نداشته باشد. این تصویر، گستره ای از مواجهات، خاطرات، توقعات و احساسات دیگر را در بر می گیرد. این احساسات محرکه های مهمی برای رفتار مردم هستند(انهالت،1390). تصویر یک مکان بسیار مهم است و چگونگی ارائه آن می تواند در مردم انگیزه بازدید و بازدید مجدد را ایجاد کند. شهرت یک مکان در خلأ ایجاد نمی­شود و صرفاً به علت انتخاب گردشگران رخ نمی دهد، بلکهبازاریاب­های یک مکان باید تصویر آن را به گونه ای خلق کنند که با رقبای اصلی قابل مقایسه باشد. تصویر مطلوب شهر در ذهن ساکنان و سایر افراد می­تواند باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران، گردشگران و مهاجران شود. برای نیل به این هدف، نه تنها لازم است که تصویر شهر با نیازها و شرایط محلی مطابقت داشته باشد، بلکه حمایت دولت محلی از برند شهر و تاکید بر فرایند استراتژیک، رکن جدایی ناپذیر آن خواهد بود. شهرها با معرفی نقاط قوت خود به سرمایه­گذاران، در تلاش برای ایجاد تصویر مثبت هستند. Baker(2012) معتقد است اگر یک مكان، به شهرت مثبت و پایداری برسد، این شهرت به سرمایه ای بسیار ارزشمند (حتی ارزشمندتر از تمام دارایی های ملموس آن) تبدیل می شود، چراکه نشان دهنده ی توانایی آن مكان در تداوم این رقابت اقتصادی است و تا زمانی که این تصویر ذهنی، بی عیب و سالم باقی بماند در حاشیه ای امن قرار دارد. براساس مطالعه پارکرسون و ساندرز (2004) اهداف کلان مدیریت برند یک شهر،  ارتقاي جذابیت هاي یک  شهر، پیرو آن افزایش حضور گردشگران و در نهایت کیفیت زندگی برتر است. طبق نظر آنها حد نهایی مدیریت برند شهري جذب سرمایه گذار است. در واقع برند شهري برای دستیابی به هردو مزیت 1) افزایش سرمایه گذاري و توسعه گردشگري و 2) توسعه و تقویت فعالیت همه نیروهاي اجتماعی-محلی، براي جلوگیري از محرومیت ها تلاش می کند.  علاوه بر منظر و ساختار فیزیکی شهر که تأثیر عمده­ای بر موفقیت برند دارد، در حال حاضر بسیاری از دولت شهر ها به این نتیجه رسیده­اند که به کیفیت قلمروهای عمومی توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند شرایط محیطی مناسبی برای انجام فعالیت های روزمره ساکنان و گردشگران پدید آورند و با ایجاد یک تصویر مثبت از شهر، در جذب سرمایه های مالی و انسانی با دیگر شهرها رقابت کنند.