تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

برندینگ شهری؛ توصیف برنامه ریزی شهری در اسپانیا

توصیف برنامه ریزی شهری در اسپانیا

 

 تقریبا در همه کشورهای اروپایی روند محسوسی در جهت اهمیت یافتن مناطق و به طور کلی، گرایش به سوی فدرالیسم دیده می‌شود. از این لحاظ پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی دو کشور ایتالیا و اسپانیا هستند. نظام حکومتی این دو کشور را بسیط منطقه‌ای شده نامیده‌اند. نظام‌های منطقه‌بندی شده یا غیر متمرکز نظام‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را دقیقا جز نظام‌های فدرال محسوب نمود و این نظام‌ها دارای ساختار منطقه‌ای قوی، خودمختاری و استقلال قابل توجهی در این سطح می باشند.(توفیق، 1384 ،ص85) برنامه‌ریزی شهری در اسپانیا تحت نظام سلسله مراتبی می‌باشد و چارچوب برنامه‌ریزی این کشور در سه سطح قابل مطرح کردن است.

- قانون گذاری در سطح ملی

- برنامه‌ریزی منطقه‌ای با مسئولیت جوامع خودمختار

- برنامه ریزی در سطوح محلی(برنز،1997،ص3)

نقش مشارکت در طرحهای محلی

مشارکت در سطح محلی از طریق سیاست‌های بالا به پایین و پایین به بالا به کار گرفته می‌شوند. واحدهای همسایگی در تعیین یک کاربری مشترک نقش دارند و نظر می‌دهند و در مباحث و پروژه‌های محلی مورد نظرخواهی و مشارکت قرار می‌گیرند.

مراحل تصویب یک طرح محلی به شرح زیر می‌باشد:

- تصویب اولیه توسط شهرداری

- تصویب موقت توسط شهرداری

- تصویب نهایی توسط جوامع خودمختار(سیستم شاخص شهری، 2006)

در جدول زیر فرصت‌های مشارکت مردم در فرایند تهیه طرح‌ها در سطح محلی آمده است.

 

 

بررسی وظایف و اختیارات سطوح محلی در اسپانیا

جامعه خودمختار کاستیل و لئون بیشترین و  سیوتا و ملینا کم ترین تعداد شهرداری را دارا هستند. تعداد شهرداری‌های مادرید 179 و والنسیا 542 می باشد.وضعیت سایر مناطق در دیاگرام زیر قابل مشاهده می باشد.

 

 

شهرداری‌های اسپانیا موظف هستند بر اساس جمعیت خود، به تامین برخی از نیازهای خدماتی ساکنان خود بپردازند:

  • تمامی شهرداری‌ها موظف به تامین روشنایی عمومی، قبرستان، جمع آوری فاضلاب، تنظیف خیابان‌ها، تامین آب‌شرب، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، تامین دسترسی، پوشش راه‌ها و کنترل غذا و نوشیدنی هستند.

شهرداری‌های با جمعیت بیش از 5 هزار نفر موظف به تامین پارک‌های عمومی، کتابخانه عمومی، فروشگاه و مدیریت مواد زاید هستند.

- شهرداری‌ها با جمعیت بیش از 20 هزار نفر تامین امنیت، اقدامات اجتماعی، امنیت در مقابل آتش‌سوزی و تسهیلات ورزشی را نیز بر عهده دارند.

- در شهرهای با جمعیت بیش از 50 هزار نفر علاوه بر موارد ذکر شده، حمل و نقل مسافران و حفاظت از محیط زیست هم از جمله وظایف شهرداری‌ها می باشد. بیش‌ترین هزینه شهرداری‌ها صرف تامین خدمات عمومی و کالاها می شود.(همان، ص3).