مکان سازی -   Place Making

مکان سازی یا Place Making، فرآیندی است که به روند پایش، احصا ساخت، جایگاه سازی و بازنشر هویت و مزیت رقابتی اماکن و فضاهای شهری و منطقه ای اطلاق می شود. سلسله فعالیت های بهم پیوسته و مکمل در روند Place Making به تدقیق و استخراج داده های مکان موجود اعم از ظرفیت ها و پتانسیل های جغرافیایی و محیطی، ساختار جمعیتی، جایگاه و موقعیت مواصلاتی مکان مورد نظر می انجامد و گستره داده های متنوعی را جهت طراحی و یا بازآفرینی برند مکان مورد نظر فراهم می کند.

گروه یادآفرین بعنوان اولین و تنها مرکز علمی-تخصصی Place Branding در ایران، برای اولین بار پروسه Place Making را در قالب پکیج برندینگ مکانی در اختیار مشتریان و مخاطبین این حوزه قرار می دهد. روند برنامه Place Making یا مکان سازی از جمله برنامه های ساختاری در حوزه مدیریت مقصد، برنامه ریزی شهری-گردشگری-اقتصادی بشمار می رود که به تحلیل بستر و کالبد مکان و موقعیت مورد نظر، تجمیع و تدقیق داده های آماری، تحلیل و آنالیز داده ها و تبدیل آن ها به برنامه ریزی مکان سازی و طراحی پروسه برندینگ مکانی منجر می شود.

پکیج برندینگ مکانی گروه یادآفرین:

 • Site Analyses
  • داده کاوی و تحلیل کالبدی.
  • داده کاوی گروه مخاطبین، بهره برداران، ذینفعان.

   

 • Data Analyses & Place Positioning
  • تحلیل داده های آماری مکان موردنظر.
  • جایگاه یابی و موقعیت سنجی مکان.

   

 • Place Branding & Place Developing
  • تدقیق هویت و ساختار برند مکانی.
  • برنامه ریزی و طراحی روند برندسازی موقعیت موردنظر.
  • آموزش، مشاوره و توانمندسازی ذینفعان و گروه های بهره بردار مکان و موقعیت مورد نظر.

   

  کاربرد خدمات Place Making

  • معرفی و ترویج پروژه های عمرانی و شهری.
  • برندسازی اماکن و مقاصد گردشگری.
  • پروموشن سایت های اقتصادی و صنعتی در راستای تشریح روند پروژه و جذب سرمایه( پالایشگاه ها، کارخانجات، صنایع، معادن)
  • معرفی و ترویج مراکز گردشگری.
  • معرفی مراکز خدماتی-رفاهی.