این کتاب منبعی است کاربردی برای :

1- سازمان ها و مجموعه هایی که خود، تبلیغات و فرآیند بازاریابی را انجام می دهند.
2- افرادی که به تازگی در حوزه تبلیغات و بازاریابی فعالیت خود را آغاز کرده اند و از تجربیات اندکی برخوردارند.
3- مدیران و کارگزاران حوزه تبلیغات و بازاریابی.
4- فعالان و مدرسان حوزه آموزش و مشاغل کوچک که استفاده از منابع معمول و منسوخ قدیمی را بی فایده می دانند و در جست وجوی مطالب کاربردی جدید هستند.

خودآموز تبلیغات و فروش - ویژه کسب و کارها و خدمات شهری
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.