باز توليد و عرضه آنچه خوبی است...

گروه یادآفرین، مجموعه اي تخصصی، علمی و آموزشی است كه با رویکرد توسعه مفاهیم و شاخص های برندسازی مکانی شامل برندینگ ملی، برندینگ شهری و برندینگ گردشگری (Place Branding) و همچنین ارائه خدمات فنی و تخصصی مدیریت و بازاریابی مقصد (Destination Marketing & Destination Management) به عنوان اولین مرکز این حوزه در ایران فعال می باشد. یادآفرین كليد واژه ي نقشه راهي است كه نگرشی علمی، آموزشی و تکنیکال به مبانی توسعه شهری، منطقه ای و ملی را در بستر فعالیت های مرتبط با این حوزه متمرکز نموده و گستره خدمات خود را به گروه مخاطبین این بخش اعم از سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرداری ها و شوراهای شهر، استانداری ها، مناطق آزاد، سازمان میراث، مراکز و فعالین بخش خصوصی حوزه اقتصادی و گردشگری و فعالین حوزه های شهری ارائه کرده است.

فعالیت های گروه یادآفرین در چهار حوزه شاخص مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری و مدیریت مقصد:

- بازآفرینی مقاصد شهری، گردشگری و اقتصادی در قالب پروژه های Place Making

- آموزش و توانمندسازی فعالین حوزه های شهری و گردشگری با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی.

- تولید و عرضه محتوای تخصصی حوزه Place Branding و Destination Management (گروه نشریات یادآفرین).

- مشاوره و پژوهش.

 

یادآفرین با همراهی و پشتوانه اساتید و فعالین حوزه شهری و گردشگری و همچنین با حضور تیمی جوان و خلاق توانسته است در مسیر توسعه مفاهیم مرتبط با برندینگ مکان، شهر و مدیریت و برنامه ریزی مقصد، خدمات و فعالیت های گسترده ای را به جامعه مخاطبین خود ارائه دهد و بستر توسعه پایدار و ارزش آفرینانه ای را در این حوزه برای مخاطبین و مشتریان خود بوجود آورد.

رسالت اصلی ما در یادآفرین توانمندسازی ذینفعان مرتبط با توسعه شهری و منطقه ای با ارائه خدمات و فعالیت های این مجموعه می باشد تا مسیر رشد و بازآفرینی شهرها و مقاصد گردشگری و اقتصادی کشور بعنوان مراکز جذب سرمایه و منابع، تسهیل و گروه های کانونی مرتبط با این بخش ها در جریان ارزش آفرینی این روند قرار گیرند.