تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

شهرهایی که برند می شوند شهرهایی که فراموش می شوند

شهرهایی که برند می شوند
شهرهایی که فراموش می شوند

بسیاری از شهرها تحت تاثیر بحران های مختلف و فقدان انعطاف پذیری لازم برای عبور از آنها و همچنین عدم مدیریت صحیح این مشکلات نمی توانند در بازار رقابتی شهرهای جهانی حضور داشته باشند و جایگاه خود را از دست می دهند. کلکته هند و جاکارتا اندونزی در برابر کوالالامپور و سنگاپور، تیان جین در چین و هانوی ویتنام در برابر هنگ کنگ و سئول نمونه شهرهایی هستند که در بازار رقابتی نتوانسته اند مزیت و هویت ویژه ای از شهر خود به نمایش بگذارند و فرصت جذب منابع و امکانات منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه توسعه شهری را از دست داده اند. هرچند توسعه زیرساخت ها و حمل و نقل عمومی و همچنین ساخت بناهای شاخص و اماکن مدرن در شهرهایی همچون جاکارتا و تیان جین توانسته است منظر مدرنی به شهر القا کند اما عدم توجه به مفاهیم هویت شهری و شهروندی و نبود برنامه ریزی مشخص حوزه فرهنگی-اجتماعی این شهرها را در شاخص های مرتبط با این حوزه ها آسیب پذیر کرده و باعث جایگاه سازی نامناسب برای این شهرها شده است.
رویکرد اشتباهی که شهرهای درحال توسعه در دهه های گذشته بارها در بستر برنامه های مدیریت و برنامه ریزی شهری اعمال کرده اند نگرش توسعه عمرانی در شهر بوده است. بسیاری از مدیران و سیاست گذاران شهری، مبحث توسعه را در قالب ساخت و ایجاد بناهای جدید و مدرن می بینند و شهر پویا را شهری با بناهایی فاخر و متعدد می شناسند. شاید یکی از شاخصه های شهر برند شده بناها و ساختمان های مهم و کلیدی آن باشد مانند آنچه که ما در شهرهای مهم اروپا، امریکا و آسیا می بینیم اما آنچه که به برندسازی شهری در ایجاد تصویر موثر و قوی از این شهرها منجر شده است صرفا اتکا به توسعه کالبدی و زیرساختی شهر نبود. 
شهرهای برند شده جهانی مجموعه ای از فعالیت ها را در راستای جایگاه سازی و ایجاد برند مشخص برای خود تبیین و اجرا کرده اند. توسعه زیرساختی و ایجاد بناهای شاخص بعنوان یکی از اهرم های موثر در این روند در کنار گستره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، توسعه بستر درآمدزایی شهر و اقتصاد پایدار شهری، برنامه ریزی مشخص رسانه ای برای شهر و تنظیم روندی مشخص برای مشارکت همه ارکان جامعه شهری، همگی بعنوان اجزای منشور تشکیل دهنده برند شهر همگام با یکدیگر عملکرد شهر را در حوزه های مختلف تقویت کرده و تصویری جذاب و ایده آل از شهر بعنوان مقصدی دلخواه و مطلوب را ساخته اند.
به همان میزان که ایجاد یک برند جذاب از شهر می تواند موضوعی مهم و موثر در رشد جایگاه شهر باشد به همان میزان می تواند با اعمال برنامه های تک بعدی و توجه نکردن به سایر اجزای شهر باعث تخریب مزایای رقابتی ذاتی شهر شود و هویت آن را تضعیف کند. شهرها مانند بدن انسان از اجزای مختلفی تشکیل می شوند و همانطور که تمام اجزای بدن باید هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند، برای ایجاد تصویری مطلوب و اثرگذار از شهر باید همه اجزای آن را تقویت کرد تا ساختاری قدرتمند و بازتابی جذاب در اختیار مخاطبین قرار بگیرد.