مقالات

برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خانم در چابکسر

برند مجازی

۱۳۹۶/۱۲/۰۵
به روش های نوین برندینگ در فضای مجازی خوب بیندیشید و شیوه مدیریت آن را یاد بگیرید. سعی کنید رفتار کاربران را در این محیط آنالیز کرده و برنامه های مدون برای حضور در آن داشته باشید تا بتوانید از ظرفیت های مثبت آن بهره بگیرید.
بازاریابی سیاسی- بهره گیری از فنون و دیدگاه های بازاریابی تجاری در سیاست- در نقاط مختلف جهان با درجات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از حزب های سیاسی اطلاعات بازار را به صورت سنجش افکار عمومی یا گروه های تمرکز اجرا می کنند و به وسیله آن شیوه معرفی سیاست های خود را شکل می دهند.
ادوینسون کوالالامپور را به عنوان جالب ترین و جذاب ترین مثال برای شهر دانش معرفی نمود.
فضای شهری عمدتا و غالبا همان گونه تعریف می شود که به وسیله تفکر و جهان بینی و فرهنگ و تجارب وارداتی تعریف شده، و فراتر از آن، ویژگی های فضای شهری مطلوب نیز از همان منابع اخذ می شود. در واقع، این مسئله مورد غفلت قرار می گیرد