مقالات

یکی از اثرگذاری‌های رسانه بر هویت برند مقصد گردشگری از طریق فرهنگ عامه است. رفته رفته متخصصان گردشگری برای پر کردن اوقات فراغت به بازارهای خاص تر و هدف گذاری شده تری رسیده اند.
شهرگرایی در اقتصادهای در حال ظهور یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد جهانی به شمار می‌رود. نرخ رشد اقتصادی و شهرگرایی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و بیش از چهار پنجم‎ GDP ‎جهان نیز از سوی همین جمعیت تولید می‌شود.
در راهبرد بازاریابی شهری، شهر مانند کالایی تصویر سازی می شود که قابلیت فروش به سرمایه گذاران، ساکنان، گردشگران و نخبگان را دارد و در این راستا هر شهری که بتواند تعداد بیشتری از این افراد را به خود جذب نماید موفق تر خواهد بود.
هویت برند، آن چیزی است که در سمت طراح برند اماده می شود و تصویر برند، ذهنیتی است که در نزد مخاطب از برند وجود دارد.
اقتصاد مقاومتی چیست؟ پرسشی که به جرات می‌توان گفت پاسخ روشنی در بین بسیاری از ما ندارد. هرکس بنا بر استنباط خود، پیشینه علمی، شنیده ها یا چندین و چند منبع دیگر پاسخی برای این پرسش دارد.