مقالات

تقریبا در همه کشورهای اروپایی روند محسوسی در جهت اهمیت یافتن مناطق و به طور کلی، گرایش به سوی فدرالیسم دیده می‌شود. از این لحاظ پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی دو کشور ایتالیا و اسپانیا هستند. نظام حکومتی این دو کشور را بسیط منطقه‌ای شده نامیده‌اند
برندینگ شهری یکی از موضوعاتی است که در این مصاحبه با فرد دیکسون رئیس و مدیرعامل شرکت NYC & Company ، سازمان بازاریابی رسمی برای 5 بخش شهر نیویورک (منهتن، بروکلین، کوینز، برانکس و استاتن آیلند) مورد بحث و گفتگو قرار میدهیم. آشنایی درباره برند شهر نیویورک ، چگونگی برقراری تعادل ملی در برابر پیام رسانی بازار بین المللی و چگونگی ارتباط بین هویت مکان و مکان سازی. او همچنین 5 راهنمایی برای مدیران برندسازی شهری که مایل به "انجام صحیح آن" هستند به اشتراک می گذارد.
در شهرهای کوچکتر اخیرا یک گرایش در حال ظهور برای استفاده بیشتر از رویدادهای بین المللی به عنوان پیشاهنگ تلاشهایشان در جهت برندسازی شهری ایجادشده است. در این راه چالشهایی وجود دارد که باید این شهرها به منظور جلوگیری از مواجه با هشدارهای جدی که همواره وجود دارد هوشیار باشند.
المپیک 1992 نقطه عطفی در برنامه های توسعه شهری و برندینگ شهری بارسلونا به شمار می رود. فرصت برگزاری المپیک به عنوان یک رویداد مهم در متن اصلی برنامه های توسعه محور این شهر قرار گرفت و برنامه ریزی به منظور توسعه زیرساخت ها و امکانات برای المپیک، امری بود که منجر به توسعه همه جانبه این شهر و همچنین تدوین یک برنامه بلند مدت برای تداوم روند توسعه شد.
جامعه شهروندی، محیط شهری، وضعیت زیرساخت‌ها، مناطق جذاب گردشگری، توانمندی ساختار مدیریتی در پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای شهری و منطقه‌ای همه این مفاهیم شاید کلان و تخصصی در یک مفهوم کاملا ملموس خلاصه و به مخاطبان فرامنطقه‌ای ما ارسال می‌شود و آن تصویر و برندی است که ما از شهرهای‌مان به دنیا مخابره می‌کنیم