مقالات

وقتی صحبت از شهر می‌شود، ماهیتی چند وجهی در برابر ما قرار می‌گیرد که از ابعاد متنوع و پیچیده‌ای تشکیل شده است. ساختار اجتماعی-فرهنگی، کالبد شهر، بسترهای اقتصادی-تجاری، گردشگری و... زوایای مختلف شهر را شامل می‌شوند که در کنار یکدیگر شاکله هویتی و مزیت رقابتی آن را تشکیل می‌دهند.
استراتژی آتن به عنوان میزبان بازی های المپیک سال 2004 این بود که نشان دهد درک مردم از این شهر در آستانه قرن 21ام می‌تواند برای اولین بار در بردارنده خصائص و ویژگی‌های مدرن باشد.
تمرکز این مقاله بر محور این سوال قرار گرفته است که بررسی چگونگی طراحی برند در وب سایت شوراهای شهر کلانشهرهای ایران چگونه است.
در دنیای امروز که در کسری از ثانیه حجم انبوهی از اطلاعات و داده های مختلف از شهرها و کشورها را بدست می آوریم سخت نیست تا بتوانیم یا بخواهیم تصویری از یک شهر یا کشور مشخصی را برای خودمان ایجاد کنیم.
به عقیده‌ محلی‌ها و گردشگران، زیباترین نقطه‌ی شهر بندر ساحلی است. پربازدیدترین و نزدیک‌ترین مکان به مرکز شهر، ریچ هاربر است