مقالات

برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خانم در چابکسر و نظایر اینها بسیار آسان‌تر از موارد بزرگ‌تر مانند یک مجتمع اقامتی، پاساژ تجاری، هتل، محله، کوهستان یا طبیعت خاص، روستا، شهر، استان و کشور است
آیا شهروندان ایرانی ساوه را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند؟ آیا ساوه امکانات و ظرفیت های پاسخگویی به مطالبات و رضایت گردشگران را فراهم کرده است؟ آیا ساوه فرصتی برای سرمایه گذاری های اقتصادی-اجتماعی برنامه ریزی کرده است؟
از آنجا که شهر مسئول فراهم آوردن نیازهای شهروندان مانند حفظ و نگهداری زیرساخت ها، تأمین امنیت عمومی و توسعه اقتصادی است؛ بنابراین توسعه ی شهر به عنوان مقصد گردشگری تنها در صورتی توجیه پذیر است که منافع اقتصادی حاصل از آن ها کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد.
آنچه امروز در جهان بین کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی، کانادا، چین، اسپانیا و آلمان مشاهده می‌شود، نتیجه تبیین برنامه‌های مرتبط با شاخص‌های رشد برند ملی در این کشورهاست که با هم‌گرایی دولت‌ها و ملت‌ها به عرصه عمل آمده و انگاره‌ای مثبت از این کشورها را در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شکل داده است.
مفهوم تصویر و برند شهر یا مقصد باوجود تغییرات و تحولاتی که در طول سال های گذشته داشته است همچنان به عنوان محور اصلی بازاریابی برای شهرها و مقاصد بشمار می رود. امروزه با اتکا به این محور، شهرها و مقاصدی که در راستای برنامه های یادسازی شهری به تصویر و برند مشخص و باثباتی برای خود دست یافته اند از این عامل برای جذب حداکثری مخاطبین و سرمایه گذاران و ارائه خدمات و امکانات مطلوب به قشر هدف خود استفاده می کنند.