مقالات

شهر ما چه ظرفیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد؟ فرصت‌ها و پتانسیل‌های جذب سرمایه در شهرهای ما تا چه میزان برای سرمایه‌گذاران جذاب هستند؟ زیرساخت‌های مدنظر صاحبان سرمایه تا چه حدی در شهر ما تامین شده است؟
شهر ایده‌آل گردشگران چگونه شهری است؟ مسافران و بازدیدکنندگان از شهر چه شاخص‌هایی را به‌عنوان المان‌های اصلی انتخاب مقصد گردشگری خود مدنظر دارند؟
چه تصویری از شهر خودمان داریم؟ احساسی که نام و خاطره شهرمان در ما به وجود می‌آورد چیست؟ اگر برای مدت طولانی از شهرمان دور باشیم چه خاطرات و اتفاقاتی را از شهرمان به یاد خواهیم آورد؟
نکته مهم در برندینگ یک مکان هویت سازی بر پایه اصالت ها، تاریخ و ریشه های فرهنگی و قومیتی است که ورزش در این زمینه در حد اعلای خود قرار دارد؛
آیا شهروندان ایرانی ساوه را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند؟ آیا ساوه امکانات و ظرفیت های پاسخگویی به مطالبات و رضایت گردشگران را فراهم کرده است؟ آیا ساوه فرصتی برای سرمایه گذاری های اقتصادی-اجتماعی برنامه ریزی کرده است؟