تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
نویسنده :  پردیس نظری

تصویر شهر کلید اصلی جذب سرمایه گذاران(2)

 

 

به باور دینی (2011) یاد و خاطره هر مکان در ذهن شهروندان باعث می شود تا میزان و نوع گرایش به آن مکان تعیین گردد. چه بسیار شهرهایی که یاد و خاطره خوشی در ذهن مردم بر جای گذاشته و شاهد رشد گردشگری و سرمایه گذاری در شهر بوده اند. این یاد و خاطره های ماندگار به توسعه پایدار شهر و رضایت شهروندان از زندگی می انجامد. توجه به عواملی مانند اعتبار، باور پذیری، سادگی، جذابیت و تمایز در موفقیت تصویر شهر مؤثر خواهد بود. از جهتی دیگر و نظر به بستر رقابتی موجود میان شهرها، توجه به دلایل شکل گیری تصویر منفی و تلاش برای بهبود آن، بیش از پیش برای بازاریاب ها اهمیت می یابد. اگر نسبت به شهر تصویری منفی وجود داشته باشد، قبل از این که شهر جذابیت احساسی پیدا کند، تصویر باید تغییر کند. برخی از عواملی که می توانند تأثیر منفی بر شهر داشته باشند، عبارتند از: وضعیت سیاسی، میزان جرم، وضعیت اشتغال، ویژگی های کالبدی، فعالیت های تفریحی و فرهنگی و نحوه معرفی آن در رسانه ها. طراحی گرافیکی نیز میتواند بر این امر تأثیرگذار باشد. قدرت طراحی گرافیکی در تأثیر گذاری بر درک، احساسات و اقبال عمومی و سرمایه گذاران تاثیر شگرفی دارد و تلاشی مثبت در جهت ایجاد تصویری قوی و متمایز محسوب می گردد. برند و تصویر شهر زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که مردم محلی احساس کنند آن ها خود بخشی از آن برند هستند و با غروری فراوان با آن برند زندگی نمایند. شعارهای خوب برای شهرها باید از درون شکل بگیرند. آن ها باید هویت واقعی یک برند را آشکار سازند، بر خلاف محصولاتی که تلاش می کنند نقاط برتری خود را در برابر رقبایشان به رخ بکشند، شهرها در درجه و وهله اول برای ساکنانشان ساخته می شوند. شهرها تاریخی دارند. شعارها باید در بردارنده حس تعلق، غرور و همبستگی نمادین باشند (اخلاصی،1393). فرآیند خلق تصویر شهر در مدیریت برند، مستلزم مشارکت افراد و گروه های زیادی است؛ مانند سازمان ها و مدیریت های دولتی و شهری، آژانس های گردشگری موجود، مدیران نهادهای فرهنگی، دانشگاه ها، مدیریت های واحد های پذیرایی، اقامتی و تفریحی و اعضای گروه های اجتماعی مختلف. اخذ نظرات گوناگون، رویکرد کارآمدی جهت ایجاد تصویر شهر می باشد.

با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه و نحوه اداره شهرهای کشور به خصوص محدودیت های مالی شهرداری ها، توجه به درآمدهای پایدار به خصوص مبحث سرمایه گذاری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. ولی ساز و کار و چگونگی جذب سرمایه گذار از استراتژی مدونی پیروی نمی­کند و از این رو، رویکرد مدیریت برند شهری توصیه مطلوبی خواهد بود.

 

 

برای خواندن قسمت اول این مقاله اینجا کلیک کنید.