هنر برندسازی حرفه ای بیش از همه در این جا متجلی می شود: پیدا کردن و رسیدن به نقطه تلاقی ارزش های مؤسسه و تمایلات مخاطب. طبیعتاً این امر در مورد برندسازی فرهنگی بسی پیچیده تر و سخت تر از برندسازی اقتصادی است؛ چرا که تأثیرگذاری ممکن نمی شود مگر به واسطه برقراری ارتباط درونی و رفتاری مخاطب با محصول یا خدمت ارائه شده توسط سازمان.
 برند حرفه ای / گفت و گو با دکتر محمدرضا رستمی (قسمت اول)
در تعریف برند می­توان گفت: مجموعه­ای از ارزش­ها که یاد و خاطره­ای در ذهن مجموعه ای از افراد به‌جا می‌گذارد؛ به نحوی که منجر به توجه و گرایش به آن موضوع می­شود. اگر بخواهیم یک واژه فارسی در برابر اصطلاح branding قرار دهیم، «یادسازی» و «خاطره­ سازی» انتخاب خوبی خواهد بود.