چه تصویری از شهر خودمان داریم؟ احساسی که نام و خاطره شهرمان در ما به وجود می‌آورد چیست؟ اگر برای مدت طولانی از شهرمان دور باشیم چه خاطرات و اتفاقاتی را از شهرمان به یاد خواهیم آورد؟
بارها در محافل رسمی و غیر رسمی، مجامع علمی، مناظره های رسانه ای و کتب و مقالات مختلف در خصوص توسعه ژاپن و تفاوت های این کشور با سایر کشورها صحبت شده است.
به همان میزان که ایجاد یک برند جذاب از شهر می تواند موضوعی مهم و موثر در رشد جایگاه شهر باشد به همان میزان می تواند با اعمال برنامه های تک بعدی و توجه نکردن به سایر اجزای شهر باعث تخریب مزایای رقابتی ذاتی شهر شود و هویت آن را تضعیف کند.
جامعه شهروندی، محیط شهری، وضعیت زیرساخت‌ها، مناطق جذاب گردشگری، توانمندی ساختار مدیریتی در پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای شهری و منطقه‌ای همه این مفاهیم شاید کلان و تخصصی در یک مفهوم کاملا ملموس خلاصه و به مخاطبان فرامنطقه‌ای ما ارسال می‌شود و آن تصویر و ...
المپیک 1992 نقطه عطفی در برنامه های توسعه شهری و برندینگ شهری بارسلونا به شمار می رود. فرصت برگزاری المپیک به عنوان یک رویداد مهم در متن اصلی برنامه های توسعه محور این شهر قرار گرفت و برنامه ریزی به منظور توسعه زیرساخت ها و امکانات برای المپیک، امری ...
تقریبا در همه کشورهای اروپایی روند محسوسی در جهت اهمیت یافتن مناطق و به طور کلی، گرایش به سوی فدرالیسم دیده می‌شود. از این لحاظ پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی دو کشور ایتالیا و اسپانیا هستند. نظام حکومتی این دو کشور را بسیط منطقه‌ای شده نامیده‌اند
برندینگ شهری یکی از موضوعاتی است که در این مصاحبه با فرد دیکسون برای 5 بخش شهر نیویورک مورد بحث و گفتگو قرار میدهیم. آشنایی درباره برند شهر نیویورک ، چگونگی برقراری تعادل ملی در برابر پیام رسانی بازار بین المللی و چگونگی ارتباط بین هویت مکان و مکان س...
در شهرهای کوچکتر اخیرا یک گرایش در حال ظهور برای استفاده بیشتر از رویدادهای بین المللی به عنوان پیشاهنگ تلاشهایشان در جهت برندسازی شهری ایجادشده است. در این راه چالشهایی وجود دارد که باید این شهرها به منظور جلوگیری از مواجه با هشدارهای جدی که همواره ...
علی رغم تمرکز شدید فعالیت های برندسازی مکان بر ثبت تصاویر مثبت و موثر بصری در ذهن مخاطب ، وقتی ما در یک مکان قرار می گیریم مغز ما تمامی محرک های موجود در محیط را پردازش می کند.
شهری با ساختمان‌های معروف، شهری با غذاهای خوش رنگ و لعاب، شهری با جاذبه‌های گردشگری، شهری با دانشگاه‌های مهم، شهری با... این موارد تنها بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که آوازه یک شهر را شکل می‌دهند و به ساخت تصویر و برند شهر کمک می‌کنند.