هویت برند، آن چیزی است که در سمت طراح برند اماده می شود و تصویر برند، ذهنیتی است که در نزد مخاطب از برند وجود دارد.
در راهبرد بازاریابی شهری، شهر مانند کالایی تصویر سازی می شود که قابلیت فروش به سرمایه گذاران، ساکنان، گردشگران و نخبگان را دارد و در این راستا هر شهری که بتواند تعداد بیشتری از این افراد را به خود جذب نماید موفق تر خواهد بود.
شهرگرایی در اقتصادهای در حال ظهور یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد جهانی به شمار می‌رود. نرخ رشد اقتصادی و شهرگرایی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و بیش از چهار پنجم‎ GDP ‎جهان نیز از سوی همین...
یکی از اثرگذاری‌های رسانه بر هویت برند مقصد گردشگری از طریق فرهنگ عامه است. رفته رفته متخصصان گردشگری برای پر کردن اوقات فراغت به بازارهای خاص تر و هدف گذاری شده تری رسیده اند.
فضای شهری عمدتا و غالبا همان گونه تعریف می شود که به وسیله تفکر و جهان بینی و فرهنگ و تجارب وارداتی تعریف شده، و فراتر از آن، ویژگی های فضای شهری مطلوب نیز از همان منابع اخذ می شود. در واقع، این مسئله مورد غفلت قرار می گیرد
ادوینسون کوالالامپور را به عنوان جالب ترین و جذاب ترین مثال برای شهر دانش معرفی نمود.
بازاریابی سیاسی- بهره گیری از فنون و دیدگاه های بازاریابی تجاری در سیاست- در نقاط مختلف جهان با درجات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از حزب های سیاسی اطلاعات بازار را به صورت سنجش افکار عمومی یا گروه های تمرکز اجرا می کنند و به وسیله آن شیو...
برند مجازی نوع: مقاله
به روش های نوین برندینگ در فضای مجازی خوب بیندیشید و شیوه مدیریت آن را یاد بگیرید. سعی کنید رفتار کاربران را در این محیط آنالیز کرده و برنامه های مدون برای حضور در آن داشته باشید تا بتوانید از ظرفیت های مثبت آن بهره بگیرید.
برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک...